Veiligheid en gezondheid

Sinds eind 2013 zijn de controles op de blootstelling aan kwartstof door de inspectie SZW flink geïntensiveerd. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat in 60% van de gevallen, de grenswaarde van de blootstelling aan kwartstof werd overschreden. Hetgeen wat vervolgens kan leiden tot zeer ernstige en dodelijke longziektes.

Omdat wij de gezondheid van onze medewerkers hoog in het vaandel hebben staan, juichen wij de intensivering van deze controles toe. Het zet leveranciers en uitvoerende partijen in de bouw- en sloopbranche aan om bronmaatregelen te ontwikkelen en deze op de juiste manier te gebruiken.

Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden passen wij, indien mogelijk, stofafzuiging of waterverneveling toe. Het vrijkomende stof wordt dus direct afgezogen of afgevangen door middel van waterverneveling.
Op deze manier wordt stof bij de bron aangepakt waardoor het risico op gezondheidsklachten bij onze medewerkers geminimaliseerd wordt. Ondanks de extra controles is er nog niet voor al het materieel een oplossing om al het vrijkomende stof direct bij de bron aan te pakken. Door onze creatieve werkopvatting en een goede relatie met onze leveranciers zijn wij in veel gevallen toch in staat om een passende oplossing te ontwikkelen, waardoor de werkzaamheden alsnog op een verantwoorde manier uitgevoerd kunnen worden.

Door het bovengenoemde beleid zorgen we er niet alleen voor dat we de kans op boetes en claims voor onszelf minimaliseren, maar ook u voor u als opdrachtgever. Indien u een onderaannemer inschakelt welk zich niet aan het gestelde beleid conformeert, riskeert u namelijk een zeer hoge boete welk zelfs kan oplopen tot € 18.000, - per gebeurtenis.

Buiten de maatregelen die wij treffen met betrekking tot het “stofvrij werken”, besteden wij ook aan de overige risico’s (zoals fysieke belasting, trillingen, werken op hoogte, etc.) behoorlijk wat aandacht. Zo beschikken al onze mensen over het VCA certificaat, zijn zij in het bezit van alle benodigde PBM’s en worden er met grote regelmaat veiligheids-toolboxen georganiseerd. Door deze aanpak zijn wij in staat om op elk type bouwterrein werkzaamheden voor u uit te voeren.

Middels nauw contact met het ministerie SZW en onze leveranciers en voldoende voorlichting, zorgen wij ervoor dat een ieder binnen onze organisatie continu op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen onze branche. Niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van duurzaamheid en de maatschappelijke verantwoordelijk van onze organisatie.