Sloop- en demontagewerkzaamheden

Moet er een gebouw of object leeg gesloopt worden ten behoeve van een renovatie of transformatie? Of moet er een gebouw/object volledig wijken ten behoeve van nieuwbouw of het creëren van ruimte? Wij zijn actief in zowel het renovatiesloopwerk als het totaalsloopwerk en kunnen u te allen tijde van dienst zijn.

Slopen anno nu is door de huidige wet- en regelgeving een stuk complexer dan vroeger. Tegenwoordig moet men in veel grotere mate rekening houden met de sociale- en  milieutechnische aspecten. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn afvalverwerking, veiligheid en de omgeving.

Tijdens ons werk scheiden wij alle afkomende materialen  zoals hout, staal, puin, pvc, isolatie e.d. in verschillende afval containers. Vervolgens worden de containers door erkende afvalverwerkers afgevoerd, gesorteerd en verwerkt. Op deze manier dragen wij er aan bij dat circa 95% van de afkomende materialen gerecycled en hergebruikt kan worden. Ook wordt het verwerken van de materialen door deze werkwijze een stuk goedkoper, hetgeen wat u dan ook in onze aanbieding terug ziet.  

Geen enkel sloopproject is hetzelfde, daarom brengen wij voorafgaand aan elk project de werkzaamheden inclusief de bijbehorende risico’s in kaart. Vervolgens wordt dit, inclusief de te treffen maatregelen, in ons VGM-plan gerapporteerd door middel van een Taak Risico Analyse (TRA). Met behulp van het VGM-plan en het plan van aanpak zorgen wij ervoor dat er gedurende de uitvoering niet wordt afgeweken van de gemaakte afspraken en de voorgeschreven wet- en regelgeving.

Ondanks dat slopen in veel gevallen tot overlast voor de omgeving zorgt, streven wij er te allen tijde naar dit tot een minimum te beperken. Dit doen wij niet door alleen goed te luisteren naar de wensen van de klant, maar ook van de overige betrokken partijen. Aan de hand van deze informatie bekijken wij de mogelijkheden om de overlast te minimaliseren, zonder belangrijke aspecten zoals kosten, planning en effectiviteit uit het oog te verliezen.

Asbest verwijderen

Tot 1994 zijn er tijdens de bouw van gebouwen en objecten allerlei verschillende asbesthoudende materialen toegepast. Vloerafwerking, dakbedekking, pakkingen, isolatie, schoorsteenpijpen en kit zijn slechts enkele voorbeelden van deze toepassingen.

Zoals inmiddels algemeen bekend kunnen losse asbestvezels enorme schade aan de gezondheid veroorzaken. Daarom is het wettelijk verplicht om voorafgaand aan elk (totaal)sloopproject een asbestinventarisatierapport op te laten stellen en dit bij de aanwezigheid te laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Het komt hierdoor veelvuldig voor dat er voorafgaand aan het sloopwerk asbest verwijderd moet worden.

Ook de uitvoering van een asbestinventarisatie inclusief de rapportage en het verwijderen van het asbest kunnen wij voor u verzorgen. Wij werken veelvuldig samen met verschillende asbestverwijderingsbedrijven met jarenlange ervaring op het gebied van asbestverwijdering. Het verwijderen van asbest wordt in veel gevallen vlak voorafgaand of in combinatie met de sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Doordat wij zowel de communicatie als de coördinatie van beide disciplines verzorgen kan er door beide partijen efficiënter gewerkt worden, wat vervolgens leidt tot ontzorging en een kostenbesparing voor onze opdrachtgever. 

Mede door een goede voorbereiding, deskundig personeel, het juiste materieel en de juiste partners kunnen wij u te allen tijde voorzien van goed advies, een passende aanbieding en een correcte uitvoering.

Interesse in deze dienst?

Heeft u interesse in deze dienst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Werkzaamheden
  • Totaalsloop
  • Renovatiesloopwerk
  • Demontagewerkzaamheden